Сподели

Интериор

Интериор

Интериор

Среща и консултация. Осъществяването на предварителен разговор дава посоката на развитие на проекта. На първата среща се обсъждат варианти във визията, използвани материали в интериора, както и евентуални промени в плана на обекта. Предварителната подготовка с примерни снимки и визия на очакваното е удобство, което улеснява обсъждането на примерни цени на изпълнението.

Разботване на идеен проект. Идейният проект представя решение за организацията на помещенията – функционално разпределение на обзавеждането и мебелировката. Визуализациите на проекта се изготвят на специализиран софтуер и тяхната цел е да представят възможно най – реалистично желаният краен резултат с присъствието на подбраното обзавеждане, материали, осветление и т.н.

Работен проект. Изготвянето на работен проект стартира веднага след удобрение на идейният проект. В този етап на работата се изработват архитектурни и технически чертежи, които да се използват от работната бригада – ВИК и електроинсталации, схеми за осветителни тела и т.н.

Сподели: